top of page

 

Privacy Regelement Blissful Healing & Coaching
 

 1. Privacy Regelement
  Blissful Healing & Coaching verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
  ​​Hieronder vindt u een overzicht van de (mogelijke) persoonsgegevens die wij verwerken:

  • ​​Voor- en achternaam

  • Geboortedatum

  • Adresgegevens

  • Telefoonnummer

  • E-mailadres

  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

  • Bankrekeningnummer

   ​​Deze gegevens gebruiken we om een contract op te kunnen stellen, een factuur te kunnen maken en om contact met u op te nemen voor het maken/afmelden van een afspraak. Deze gegevens worden enkel gebruikt omdat u een dienst bij ons afneemt. Als u na kennismaking besluit om toch geen sessie bij ons te boeken, worden deze gegevens uit ons systeem verwijderd. 

   Alle informatie over onze cliënten wordt vertrouwelijk behandeld en is in overeenstemming met de wet op de bescherming van persoonsgegevens. Alleen indien u daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft, wordt informatie doorgegeven aan een opdrachtgever. Blissful Healing & Coaching draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting onder derden die ingeschakeld zijn bij het uitvoeren van de werkzaamheden.
    

 2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  Volgens de wet moeten uw gegevens goed beschermd worden. Zo is alle informatie gedeeld via E-mail, SMS, WhatsApp, Instagram of Facebook Messenger beschermd door de privacy overeenkomsten waar wij akkoord mee zijn gegaan bij het in gebruik nemen van deze diensten. Alleen de eigenaar van Blissful Healing & Coaching,  Tatjana Objedovic, heeft toegang tot de telefoon en computer die gebruikt worden om met u te communiceren. Deze zijn beiden beveiligd met meerdere wachtwoorden. 
   
  Er worden geen informatie of foto's Social Media kanalen of op de website gedeeld, zonder uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming. Indien gewenst zal het bericht, na toestemming, geanonimiseerd worden en wordt er een foto gebruikt waarop het gezicht niet zichtbaar is. De foto's die op de website staan zijn beschermd, deze kunnen niet zomaar gekopieerd worden
   

 3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

  • Het afhandelen van uw betaling

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

  • Blissful Healing & Coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
    

 4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  Blissful Healing & Coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
  Zodra een sessie of het coachtraject afgerond is en er in de nabije toekomst geen nieuwe dienst bij Blissful Healing & Coaching worden afgenomen, zullen we uw gegevens verwijderden. Onze facturen en contracten worden 7 jaar bewaard, wat valt onder de wettelijke en fiscale verplichting.  Deze gegevens worden bewaard achter slot.
   

 5. Delen van persoonsgegevens met derden
  Blissfu Healing & Coaching verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u om te voldoen aan een wettelijke verplichting.  De gegevens die wij van u hebben mogen ontvangen voor het aangaan van een coachsessie of coachtraject blijven ten alle tijden tussen ons. Alles wat gedeeld is tijdens onze samenwerking is vertrouwelijk en wordt nooit gedeeld met derden. Wij vragen enkel naar zaken die van belang zijn voor onze samenwerking. 
   

 6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  Blissful Healing & Coaching gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Beveiliging van deze website wordt gewaarborgd door Wix.com. Zij hanteren een SSL/HTTPS versleuteling voor alle websites die  gemaakt zijn. Deze versleuteling zorgt ervoor dat de verbinding tussen je browser en website beveiligd is, en beschermt de informatie van u als bezoeker als u gebruikt maakt van onze website.
   

 7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Blissful Healing & Coaching en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@blissfulcoach.nl 
   

 8. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  Blissful Healing & Coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@blissfulcoach.nl
   

bottom of page