top of page

Wat is paardencoaching en hoe werkt het?

Paardencoaching oftewel Equine Assisted Coaching, is het coachen van mensen waarbij paarden worden ingezet als hulpmiddel.

Waarom coaching met paarden werkt
Paarden zijn meesters in het spiegelen van ons gedrag en emoties, zijn eerlijk en oordelen niet. Daarmee is coaching met paarden doeltreffend en effectief.

 

Paard


Drietal vormen van coachen met paarden
 

1.      Op het paard (bv. paardrijden voor gehandicapten)

2.      Met het paard (bv. wandelen met het paard aan de hand)

3.      Bij het paard (paard is volledig vrij en heeft geen halster om)

De coaching vorm die wij aanbieden is bij het paard.

Natuurlijk gedrag 
Een paard is een kuddedier en een vluchtdier.  Wij maken gebruik van het natuurlijk en instinctief gedrag van een paard tijdens sessies.
Het paard fungeert in
deze als een hulpmiddel en is feitelijk de coach. Paarden scannen continue hun omgeving om te bepalen of er mogelijk gevaar dreigt (roofdier) en zijn daarom altijd alert.

Paarden zijn uitermate sensitief en hebben het vermogen om op afstand aan te voelen of er gevaar dreigt zodat ze direct kunnen vluchten. Het leven in een kudde biedt de veiligheid en vergroot de kans om te overleven. Paarden zijn afhankelijk van hun kuddegenoten. De gezondheid van ieder kuddegenoot is van belang is voor hun eigen veiligheid. Bij gevaar moet ze direct gezamenlijk kunnen vluchten. 
Is een paard ziek, dan zal de rest van de kudde dit paard gaan helpen en beschermen. De spanning (klachten) worden energetisch overgenomen en afgevoerd. Paarden kunnen namelijk geen spanning vasthouden en opslaan in hun systeem zoals wij mensen dat doen.

Becky en James spiegel fotoshoot.JPG

Mogelijke reacties van het paard tijdens een sessie

Spiegelen 
Paarden zijn meesters in het spiegelen van ons gedrag wat confronterend kan zijn en daar kun je niet omheen.  Zij kunnen of hetzelfde gedrag/emotie/gevoel laten zien of juist precies het tegenovergestelde. Ben je onrustig? Angstig? Onzeker? Gefrustreerd?
Dan is het goed mogelijk dat een paard dit laat zien tijdens de sessie.

Het moment dat jij je gedrag verandert zal het gedrag van het paard ook direct veranderen. 

Helpen
Paarden maken geen onderscheid tussen mensen of paarden en helpen ons op dezelfde manier als dat zij hun kuddegenoot helpen indien zij constateren dat wij spanning bij ons dragen. Iets wat voor ons allen geldt in grote of mindere maten. Zij zullen dan dichtbij ons komen staan en een specifieke plek duiden. Ook kan het voorkomen dat een paard voelt dat je bescherming nodig hebt in dat moment.

Systemisch (reactie vanuit het veld/systeem)​
Bij het systemisch werken met paarden kan het gebeuren dat het paard iets of iemand representeert uit het systeem van de deelnemer.
Paarden zijn namelijk ook in staat om op te merken als er een spanning/blokkade met ons meeloopt wat gerelateerd is aan ons systeem. Onder het systeem verstaan we familieachtergronden en andere personen of gebeurtenissen die een grote impact op ons hebben gehad. ​

Tatjana met Wiskey shoot.JPG

Taak Paardencoach

Tatjana is gecertificeerd systemisch coach en gecertificeerd systemisch paardencoach.

Een gecertificeerd paardencoach zorgt voor een veilige setting en vertaalt het gedrag en de taal van het paard tijdens de sessie naar de deelnemer toe. De deelnemer krijgt tijdens de sessie inzichten in de mogelijke spanningen en blokkades die vaak onbewust aanwezig zijn. Ook na de sessie zien wij dat er vaak nog inzichten volgen.

Uiteraard zullen wij alle belangrijke informatie delen en aangeven wat je nog (fysiek) kan gaan opmerken in de dagen na de sessie. 

 

Werken met materialen 
Tijdens de vervolg sessies - meestal bij de 3de -  kan het zijn dat er gewerkt wordt met paard vriendelijke materialen.
Thema's waarbij de materialen kunnen worden ingezet zijn o.a. : grenzen stellen, doelen stellen of keuze maken.

bottom of page